POUSSINS


TORA-NO-KO-TAI-KAI 2019-2020

30-11-2019 -Résultats TORA NO KO TAI KAI Tournoi des Petits Tigres n°1 -ST MARCEL

Résultats Final -TORA NO KO TAI KAI 2018-2019-zone sud

Résultat Final -TORA NO KO TAI KAI 2018-2019-zone nord

16-03-2019 -TORA NO KO TAI KAI des Petits Tigres n°2 (ZN-ZS) -SANVIGNES LES MINES

24-11-2018 -Tournoi TORA NO KO TAI KAI des Petits Tigres -ZN Blanzy

Résultats Tournoi TORA NO KO TAI KAI des Petits Tigres n°3 -Saint Marcel 26 mai 2018 et Saison 2017-2018

Tournoi TORA NO KO TAI KAI des Petits Tigres n°2 ZS-Saint-Marcel 03 mars 2018

Tournoi TORA NO KO TAI KAI des Petits Tigres n°2 ZN -Montceau les Mines 03 mars 2018

Resultats TORA NO KO TAI KAI Petits Tigres n°1 Zone Nord -Sanvignes 16 décembre 2017

Tournoi TORA NO KO TAÏ KAÏ des Petits Tigres n°1 Zone Sud -Mâcon 14 Janvier 2017

Tournoi TORA NO KO TAÏ KAÏ des Petits Tigres n°1 Zone Nord- St Marcel 14 Janvier 2017

Tournoi TORA NO KO TAI KAI des petits Tigres n°2 Zone Nord Montchanin le 25 Mars 2017

Tournoi TORA NO KO TAI KAI des petits Tigres n°2 Zone Sud Saint Marcel le 25 Mars 2017

Résultats Petits Tigres N°3 06 Mai 2017 Saint Marcel Résultats Final TORA NO KO TAI KAI 2016-2017 ZN ZS